CyberSluts Meisjes, Gratis seks cams, seks 24/7

DMCA Kennisgeving van schending van auteursrechten

Conform de Auteurswet Digitale Millennium van 1998 (waarvan de tekst kan worden nagelezen op de website van Auteursrecht kantoor V.S. op http://lcweb.loc.gov/copyright/), CyberSluts zal snel reageren op claims van schending van auteursrechten die gemeld worden aan de hieronder aangegeven vaste auteursrechtpersoon van CyberSluts. Als u eigenaar van een auteursrecht bent, of bevoegd bent om namens een eigenaar van het auteursrecht of van elk exclusief recht onder het auteursrecht op te treden, en van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een wijze die gelijk staat aan schending van het auteursrecht, verzoeken wij u daarvan melding te doen aan CyberSluts door de hieronder vermelde aangewezen auteursrechtpersoon van CyberSluts van de volgende informatie te voorzien:

  1. Een geschreven of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend is geschonden;
  2. Identificatie van het auteursrechtelijke werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, als meerdere auteursrechtelijke werken door één melding worden afgedekt, een representatieve lijst van dergelijke werken op de website;
  3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het geschonden is, of onderworpen is aan schendingsactiviteiten en verwijderd moet worden, of waarvoor toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om CyberSluts toestemming te verlenen het materiaal te lokaliseren;
  4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om CyberSluts toestemming te verlenen contact op te nemen met de klagende partij, waaronder een naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee contact kan worden opgenomen met de klagende partij;
  5. Een verklaring waaruit blijkt dat de klagende partij in goed vertrouwen gelooft dat gebruik van het materiaal op de wijze waarover geklaagd is, niet bevoegd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens tussenpersoon of de wet; en
  6. Een verklaring waaruit blijkt dat de informatie in de melding nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend geschonden is.

Alle claims van schending van auteursrecht op, of met betrekking tot, deze website dienen te worden verstuurd naar de aangewezen auteursrechtpersoon van CyberSluts's op het volgende adres:

ICF Technology, Inc.
800 Stewart St
Seattle, WA 98101
Fax: (US) 1-206-441-2794