CyberSluts Meisjes, Gratis seks cams, seks 24/7

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Kennisgeving inzake Schending Auteursrechten

De SERVICE PROVIDER van deze website is ICF Technology, Inc., dewelke ook staat geregistreerd bij het U.S. Copyright Office als de service provider van deze website.

Het indienen van een schendingsclaim betreffende het auteursrecht van deze website moet gebeuren via onderstaande aangewezen verantwoordelijke van de service provider:

V. Brown
ICF Technology, Inc.
800 Stewart St
Seattle, WA 98101
Phone: (US) 206-374-0374
Fax: (US) 206-374-0879
Email: copyright@icftechnology.com

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (waarvan de tekst kan worden teruggevonden op de US Copyright Office website: http://lcweb.loc.gov/copyright/), verbinden we ons ertoe om snel te reageren op schendingsclaims aangaande auteursrechten, die zijn gemeld aan onze verantwoordelijke voor auteursrechten zoals hierboven aangegeven. Als u de eigenaar van het auteursrecht bent, of bevoegd bent om op te treden namens een eigenaar van het auteursrecht of van elk exclusief recht vallende onder het auteursrecht, en gelooft dat uw werk is gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u de inbreuk inzake dit auteursrecht melden door onze hierboven vermelde, aangewezen verantwoordelijke te contacteren met de volgende informatie:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het geschonden exclusief recht;
  2. Identificatie van het vermoedelijk geschonden auteursrechtelijk werk, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, of een representatieve lijst van dergelijke werken op die website;
  3. Identificatie van het vermoedelijk geschonden materiaal, of materiaal dat onderwerp is van een dergelijke inbreuk, en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden ontzegd, en alle informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen om dat materiaal te lokaliseren;
  4. Alle redelijkerwijze informatie, voldoende om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de claimende partij, inclusief: naam, adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de claimende partij kan worden gecontacteerd;
  5. Een verklaring dat de claimende partij er in goed vertrouwen van uitgaat dat het gebruik van het geclaimde materiaal niet is goedgekeurd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de geldende wetgeving; en
  6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de claimende partij bevoegd is om te handelen namens de rechthebbende van het vermoedelijk geschonden exclusief recht.